گزارش صعود

گزارش برنامه صعود به قله آرارات(ترکیه) – برنامه ۵۸ گروه کوهنوردی ام اس سنتر

قله ی آرارات  ارتفاع ۵۱۳۷ متر

همنوردان شرکت کننده: شهرزاد علی پور، عالم کلانی، حمید رضا رحیمی، حمید ابراهیمی، علیرضا صدف زاده

سرپرست برنامه: حمید رضا رحیمی

مسئول صعود گروه در ترکیه: آقای پورفرزین

زمان برنامه: ۱۶ تا ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۴

سطح برنامه: ۱

 

ماه های قبل از صعود به آرارات

 داستان صعود به آرارات گروه کوهنوردی "ام اس سنتر" از کمی قبل شروع می شود. بهمن پارسال (سال ۱۳۹۳) بود که سرپرست گروه کوهنوردی ام اس سنتر( حمید) چند نفر از اعضای گروه را به جلسه ی کوهنوردی دعوت کرد و قرار شد موضوع مورد بحث را تا روز جلسه به اعضا نگوید. روز جلسه، همه ی اعضایی که دعوت شده بودیم( عالم، شهرزاد، حمید ۱۴۷ و مریم) در مکان همیشگی جلسات گروه حضور داشتیم و همگی مشتاق بودیم بدانیم موضوع چیست. پس از صحبت های اولیه و مقدماتی، حمید موضوع را مطرح کرد: "صعود به قله آرارات".

گزارش برنامه صعود به قله دماوند، بام ایران- `برنامه ۳۳`

قله ی دماوند به ارتفاع ۵۶۷۱ متر- جبهه ی جنوبی
همنوردان شرکت کننده: حمید، نگین، حمید ۱۴۷، شهرزاد، مهزاد، عالم و گروه کوهنوردی همگام به سرپرستی مهدی خیری
سرپرست برنامه: حمید
زمان برنامه: ۵ تا ۷ مرداد ماه ۱۳۹۳
سطح برنامه: ۱