Tag Archives: لزون شرقی

صعود به قله لزون شرقی “برنامه ۲۲۷”

به نام ایزد

قله لزون واقع بر روی خط‌الرأس قلۀ توچال به قلۀ دارآباد می باشد.این قله با ارتفاع ۳۵۴۰ متر از سطح دریا و از شمال به درۀ ایگل، از جنوب توسط یالی کوتاه به گردنۀ پیازچال، از شرق به قلۀ چال‌او و از غرب به قلۀ لزون غربی منتهی می‌شود.
کوهنوردانی که از مسیر قله‌های دارآباد و کلک‌چال به سمت توچال می‌روند، ناگزیر به گذر از این قله‌اند. این قله چون در پشت قلۀ کلک‌چال جای دارد، از بخشهای میانی شهر تهران به سختی دیده می‌شود؛ اما از بخشهای شرقی و یا غربی می‌توان آن را مشاهده کرد.
قسمت جنوبی این قله توسط یالی کوتاه با شیب مناسب به گردنه و درۀ پیازچال می‌رسد که به سبب دور بودن از مسیرهای پررفت‌وآمدِ کوهنوردی، محیطی تقریباً ساکت و آرام برای کوهنوردان و طبیعت‌دوستان فراهم کرده است. در قسمت شمالی این قله دره‌ای با شیب بسیار تند وجود دارد که در پایان به درۀ ایگل ختم می‌شود و در زمستان خطرناک و غیرقابل‌دسترس است. بهترین مسیر صعود به قلۀ لزون شرقی از طریق مسیر کلک‌چال به گردنۀ پیازچال و سپس به سمت قله است.

پیمایش خط الراس کلکچال به توچال `برنامه ۴۰`

به نام خدا

در این منطقه گلپر زیاد می روییده و به گلپر ( کلک) و جای روئیدن آن چال می گفتند از این رو به کلکچال نام رفت . کلکچال را یخچال پربرف هم معنی کرده اند. اما در نزدیکی آمل پایتخت منوچهر، پادشاه پیشداری ایران در زمان سام نریمان نیای رستم کوه و غاری به نام کلک چال یا ( کرک چال ) وجود دارد که آثاری از زندگی انسانهای پیش از تاریخ در آن یافت شده و به اعتقاد مردم محلی این غار خانه دیو سپید بوده است.  کلکچال اولین قله در مسیر می باشد.