فروردین ۱۴۰۱

صعود به قله سولدار ”برنامه ۲۱۷”

به نام ایزد

قله سولدار

صعود به قله آسیاب‌باد ”برنامه ۲۱۶”

به نام خالق هستی

صعود به قله آسیاب باد

قله آسیاب باد با ارتفاع حدوداً ۲۳۰۰ متر از شمال به دره هریاس و ارتفاعات روستای کشار، از شرق منطقه کن و جاده امامزاده داوود، از غرب ارتفاعات روستای وردیج و از جنوب مشرف بر منطقه ۲۲ و بوستان جنگلی چیتگر می باشد. در سمت غربی این قله به فاصله تقریباً ۳ کیلومتر، قله لتمال با ارتفاع ۲۴۰۰ وجود دارد.