دی ۱۴۰۰

صعود به قله طلا ”برنامه ۲۱۳”

به نام خالق طبیعت

قله طلا

این برنامه قرار بود صعود به قله آراکوه باشد که به دلیل شرایط بد آب و هوایی و هشدارهای هواشناسی به صعود قله طلا تغییر یافت

صعود به قله سولدار ”برنامه ۲۱۲”

به نام خالق طبیعت

قله سولدار

صعود به قله کماچال ”برنامه ۲۱۱”

به نام خالق طبیعت

واژه “ولنجک” به خودی خود گیرایی ویژه ای دارد. آدم را به سر شوق می آورد و می کشاند و می برد به بام آسمان. آنجا که پاکی است و زیبایی و زشتی را بدان راهی نیست.قصد کردیم که این بار از منطقه فرح افزای “ولنجک” به “کماچال” برویم. قله کماچال به ارتفاع ۳۰۵۵ متر از قلل البرز مرکزی می باشد که مسیرهای متفاوتی برای صعود دارد که میتوان مسیر صعود از درکه و جنگل کارا و همچنین صعود از ایستگاه پنج توچال را نام برد.